Hoera! Ik ga weer naar school: Leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten

samenvatting

Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht is van belang voor de samenleving en voor het individu. De samenleving heeft baat bij volwaardige deelnemers en elk mens heeft er baat bij dat hij mee kan doen. In Nederland bestaat een leerplicht opgenomen in de Leerplichtwet. In de Nederlandse wetgeving is geen recht op toegang tot een school opgenomen. Kinderen met gedragsproblemen en/of psychische problemen ondervinden nogal eens moeilijkheden rond het schoolbezoek. Uit het thuiszittersonderzoek 2008-2009 van Ingrado, de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren, blijkt dat deze kinderen oververtegenwoordigd zijn onder de thuiszitters. Het lijkt erop dat een kind moet passen binnen het bestaande onderwijsaanbod en dat het onderwijs zich niet voldoende aanpast aan het kind. Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat in de afgelopen jaren diverse maatregelen zijn genomen om thuiszitters te voorkomen.Het probleem blijkt niet met één specifieke maatregel op te lossen. Voor ieder kind zijn de omstandigheden weer anders. Het onderzoek heeft een aantal aspecten in beeld gebracht die belangrijk zijn voor een daadwerkelijke oplossing. Dit zijn: kindgericht, ouders erbij, signaleer in een vroeg stadium, werk samen, zet in op leerrecht. De leerplichtambtenaar kan, naar het oordeel van de Nationale ombudsman, een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de thuiszittersproblematiek. Hij moet naast leerplicht ook inzetten op leerrecht. Dat kan hij doen door een regierol op zich te nemen in de samenwerking tussen de betrokkenen en door bemiddelend op te treden. Daarbij is van belang dat de leerplichtambtenaar daarvoor ruimte krijgt van het gemeentebestuur.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJ. Verhoef ; E. J. E. Govers-Vreeburg ; D. M. S. Lubbersen ; C. M. Reijndorp
organisatieDe Nationale ombudsman
plaatsDen Haag
instellingDe Nationale ombudsman
pagina's59 p.
trefwoordengedragsstoornissen ; psychische stoornissen ; onderwijs ; thuiszitters ; leerplicht
themaonderwijs
publicatiehoera_ik_ga_weer_naar_school.pdf
datum invoer22-02-2011