Hoe meer soms minder kan zijn: Quick scan van ongewenste effecten van zorg op arbeidsparticipatie

samenvatting

Dit rapport doet verslag van een inventariserend onderzoek naar de onbedoelde en ongewenste
effecten van zorg en hulp op deelname aan arbeid en gebruik van sociale zekerheid. Voor het onderzoek zijn de volgende twee hoofdvragen geformuleerd: 1. Wat is er in de literatuur bekend over de onbedoelde en ongewenste effecten van zorg en hulp op arbeidsparticipatie en gebruik van sociale zekerheid? 2. Wat zijn oplossingsrichtingen? Hoe zijn de onbedoelde en ongewenste effecten op arbeidsparticipatie en gebruik van sociale zekerheid te voorkomen of beperken? Het onderzoek had het karakter van een quick scan. De kern bestond uit literatuuronderzoek,
aangevuld met telefonische interviews en een groepsdiscussie met experts. Er is binnen de beschikbare onderzoekstijd en het beschikbare onderzoeksbudget zoveel mogelijk relevante informatie gezocht over de onbedoelde en ongewenste effecten van zorg en hulp op arbeidsparticipatie en gebruik van sociale zekerheid. Een uitputtend beeld geeft dit rapport niet.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeLennart de Ruig ; Marcia van Oploo; Marieke Hollander
organisatiePanteia
plaatsZoetyermeer
instellingPanteia
pagina's63 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsparticipatie ; zorghulp ; ongewenste effectiviteit ; sociale zekerheid
themawerk en handicap
publicatiehoe_meer_soms_minder_kan_zijn.pdf
datum invoer27-05-2013