Het werken waard: Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief

samenvatting

Steeds meer vrouwen in Nederland verrichten betaald werk, al is dat overwegend in deeltijd. Opvallend is echter dat laagopgeleide vrouwen de weg naar de arbeidsmarkt beduidend minder vaak vinden dan hogeropgeleide vrouwen. En als laagopgeleide vrouwen werken, doen zij dat vaak in een kleine deeltijdbaan. Velen zijn van mening dat laagopgeleide vrouwen weinig werken omdat het hun financieel te weinig oplevert. Anderen wijzen erop dat laagopgeleide vrouwen traditionelere opvattingen hebben over de taakverdeling tussen de seksen, en dat zij er sterk de voorkeur aan geven om zelf voor huishouden en gezin te zorgen. De arbeidsdeelname van vrouwen is veelvuldig in onderzoek aan bod gekomen. Toch is er betrekkelijk weinig bekend over de redenen waarom nu juist de laagopgeleide
vrouwen relatief weinig werken. Gezien het feit dat de overheid streeft naar uitbreiding van de arbeidsdeelname van vrouwen, valt er bij de laagopgeleide vrouwen dus veel winst te behalen. Om die reden wordt met dit rapport getracht de achterliggende oorzaken te achterhalen van de geringe arbeidsdeelname van laagopgeleide vrouwen. Daartoe wordt geprobeert om meer zicht te krijgen op factoren die van invloed zijn op de arbeidsbeslissingen van vrouwen, waarbij het met name gaat om de financieel-economische en sociaal-culturele factoren.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeMariëlle Cloïn
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau,
plaatsDen Haag
pagina's193 p.
publicatievormRapport
trefwoordenlaagopgeleiden ; vrouwen ; arbeid ; statistiek ; motivatie
themawerk en handicap
publicatiehet_werken_waard.pdf
datum invoer21-09-2010