Het wassende weten: Opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt vanuit verschillende disciplines en verschillende perspectieven

samenvatting

Meer jongeren met een beperking moeten en willen aan de slag. Nog los van de mate waarin ze passend zijn opgeleid lijkt de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel onvoldoende ingericht op hun mogelijkheden, terwijl tegelijkertijd zowel die arbeidsmarkt als het stelsel van sociale zekerheid momenteel aan heftige veranderingen onderhevig zijn. Tegen deze achtergrond is Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver het project WAS (Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale zekerheden) begonnen. Met de uitkomsten van dit project wilt Crossover relevante organisaties ondersteunen in hun beleidsvorming gericht op de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Om tot deze uitkomsten te komen, heeft Crossover diverse hoogleraren, experts, ervaringsdeskundigen en jonge wetenschappers die op dit terrein actief zijn gevraagd een bijdrage te schrijven. In deze bijdrage geven zij hun visie over de ontwikkelingen die zij zien binnen hun vakgebied en de gevolgen daarvan voor de toekomstige positie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt en welke rol sociale zekerheid hierin zou kunnen spelen. Deze bijdragen zijn gebundeld in dit rapport

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeNico Blok ... [et al.]
organisatieKennis- en Innovatiecentrum CrossOver
plaatsNieuwegein
instellingKennis- en Innovatiecentrum CrossOver
pagina's111 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkt ; jongeren ; beperking ; sociale zekerheid ; toekomsts ; arbeidsmarkttoeleiding
themawet- en regelgeving

werk en handicap

publicatiehet_wassende_weten.pdf
datum invoer16-06-2011