Het verschil maken: sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

samenvatting

De krapte op de arbeidsmarkt werpt een nieuw licht op het benutten van het arbeidspotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de schoonmaakbranche. Om deze mensen productief te kunnen inzetten is sociale innovatie van belang: een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten (NCSI). In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke manier bedrijven in de schoonmaakbranche hier invulling aan geven. Wat is een effectieve aanpak en wat zijn de gevolgen voor de productiviteit? Leidt het werken met doelgroepen tot meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de reguliere schoonmakers? En wat zijn in dit verband belangrijke trends en kansen voor de branche? Het onderzoek bestond uit een literatuursearch, interviews bij schoonmaakbedrijven en enkele andere organisaties en een uitgebreide casestudie bij een bedrijf dat met succes werkt met relatief veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeAukje Smit ; Cees Wevers ; Hanneke Kooij-de Bode ; Joyce van der Wolk
organisatieTNO Kwaliteit van Leven
plaatsHoofddorp
instellingTNO Kwaliteit van Leven
publicatievormRapport
doelgroepTNO Kwaliteit van Leven
trefwoordenschoonmaakbranche ; arbeid ; gehandicapten
themawerk en handicap

werkgevers

publicatiehet_verschil_maken.pdf
datum invoer07-08-2012