Het verhaal van de klant: Mogelijkheden voor zelfsturing bij re-integratie

samenvatting

Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van de wijze waarop in de praktijk zelfsturing wordt ingevuld. Het rapport moet worden gezien als een eerste aanzet van de RWI om dit onderwerp nog meer onder de aandacht van de re-integratieprofessionals te brengen. De kwaliteit van re-integratie wordt vanuit dat perspectief vooral afgemeten aan de bereikte uitstroom. Het perspectief van de cliënt, dat centraal staat in dit onderzoek, heeft betrekking op de activiteiten die in het traject zijn opgenomen, dat wil zeggen of die activiteiten corresponderen met de behoeften, wensen en opvattingen van die cliënt over zijn re-integratie. Dat begint met zijn of haar eigen verhaal en de vraag of er naar dat verhaal geluisterd wordt. Uit dit onderzoek blijkt dat de publieke professionals dat verhaal in de praktijk belangrijk vinden. Zij beseffend dat het van belang is om de cliënt, daar waar dat mogelijk is, de ruimte te geven om zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar re-integratie, om zoveel mogelijk zelfsturend'te zijn.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeResearch voor Beleid
organisatieResearch voor Beleid
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's67 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenre-integratietrajecten ; zelfsturing
themaarbeidstoeleiding
publicatiehet_verhaal_van_de_klant.pdf
datum invoer24-03-2010