Het heft in eigen hand: Achtergrondstudie 'Sturen op zelfsturing'

samenvatting

Recent is in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) een kwalitatieve praktijkstudie uitgevoerd naar de inzet van zelfsturing van klanten bij gemeenten en UWV. Deze studie laat zien dat
het zinvol is om het zelfsturend vermogen van klanten zoveel mogelijk te stimuleren en te gebruiken. Vergroting van zelfsturing onder klanten leidt namelijk tot meer motivatie en tot een grotere kans op succesvolle re-integratie. Echter, het gebruik van beleidsinstrumenten om het zelfsturend vermogen van klanten te activeren blijkt gering te zijn. Verder is de mate van geboden zelfsturing en de invulling van die zelfsturing erg afhankelijk van de individuele reintegratieprofessional. Bovendien moet elke professional zelf het wiel uitvinden omdat er weinig gedeelde kennis bestaat over welke aanpak wanneer werkt voor wie en waarom dat zo is. Daardoor is er ook beperkte basis voor kennisdeling en overdraagbaarheid van goede praktijken. Het doel van de huidige publicatie is om klantmanagers en werkcoaches meer inzicht te geven in wat vanuit (sociaal)psychologisch onderzoek bekend is over motivatie en zelfsturing. Hiertoe biedt deze achtergrondstudie een uitleg van (sociaal)psychologische
theorieën op het gebied van motivatie en zelfsturing en de toepassingsmogelijkheden binnen de re-integratiecontext. Daarmee wordt het onderliggende (theoretische) bewijsmateriaal geschetst voor de meer praktisch georiënteerde ‘Het heft in eigen hand: 'Handreiking sturen op zelfsturing' die tegelijk met deze publicatie is verschenen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's48 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; reintegraite ; intermediairs zelsturing ; cliënten
themaarbeidstoeleiding

intermediairs

publicatieachtergrondstudie_sturen_op_zelfsturing.pdf
datum invoer07-12-2010