Het Doel bereikt?: Rapportage betreffende de eerste resultaten van het DOELproject

samenvatting

Van de Stichting Reclassering Nederland te Den-Bosch kwam de vraag om een onderzoek te doen naar de resultaten van de pilot van het DOEL-project. DOEL staat voor Door Ondernemen Ervarend Leren. Door te gaan werken bij een ondernemer krijgen jongeren de kans hun leven te veranderen en uit de gevangenis te blijven. Verwacht wordt dat de resultaten van het onderzoek naar de pilot (periode maart 1998-januari 1999) aanwijzingen kunnen geven op welke punten het project nog verbeterd kan worden. Met name de mate van de recidive is van belang voor het succes van het project. De resultaten van dit onderzoek kunnen er ook toe bijdragen dat de directie van Stichting Reclassering Nederland tot het besluit komt dat het een landelijk project zla worden. In dit verslag zal worden gerapporteerd over de pilot periode. Het project heeft op dit moment nog een experimentele status. De toekomst van het project is nog onzeker. Wat volgt is een beschrijving van wat er de afgelopen periode is gebeurd en welke resultaten tot nu toe zijn geboekt.

typepublicatie
jaar1999
verantwoordelijkeEsther Deckers ; M. Feltzer
organisatieKatholieke Universiteit Brabant
plaatsTilburg
instellingWetenschapswinkel Katholieke Universiteit Brabant
pagina's72 p.
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; leer-werktrajecten ; reclassering
themaarbeidstoeleiding

werkgevers

publicatiehet_doel_bereikt.pdf
datum invoer28-12-2009