Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg

samenvatting

Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak tot hervorming en de visie die het kabinet hierbij hanteert. In paragraaf 3 wordt beschreven op welke wijze het kabinet met de Wmo de ambitie van het verhogen van de participatie en het langer zelfstandig wonen wil realiseren. Paragraaf 4 richt zich op het versterken van samenhangende zorg binnen de Zvw. In paragraaf 5 wordt de vormgeving van de nieuwe kern-AWBZ voor de meest kwetsbare mensen met een beperking beschreven. In paragraaf 6 en 7 komen respectievelijk het flankerend beleid en de transitie aan de orde. Paragraaf 8, 9 en 10 gaan in op financiële gevolgen, informatievoorziening en wetgeving.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeMinisterie VWS
organisatieMinisterie VWS
plaatsDen Haag
instellingMinisterie VWS
pagina's25 p.
publicatievormNotitie
trefwoordenlandurige zorg ; langdurige ondersteuning ; uitwerking kabinetsbeleid
themawet- en regelgeving
publicatiehervorming_langdurige_ondersteuning_en_zorg.pdf
datum invoer27-05-2013