Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

samenvatting

Sinds 2008 werken de besturen van cluster 2 samen in de Stichting Siméa. Zij werken aan de herinrichting van het onderwijs aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. De herinrichting van cluster 2 is nog niet afgerond. Tussen nu en augustus 2013 moeten er nog veel zaken verder worden uitgewerkt. Deze brochure geeft een schets van de kadernotitie op hoofdlijnen weer. Op deze manier wil Siméa medewerkers binnen het regulier onderwijs, van MBOinstellingen en AOC's alvast meenemen in de veranderingen die er binnen cluster 2 op stapel staan. In de brochure wordt aangegeven wat het verschil is tussen de huidige regelgeving en bekostiging voor cluster 2, 3 en 4 en zoals het voor cluster 2 wordt na invoering van passend onderwijs.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeStichting Siméa
organisatieStichting Siméa
plaatsUtrecht
instellingStichting Siméa
pagina's8 p.
publicatievormBrochure
trefwoordenpassend onderwijs ; auditief gehandicapten ; communicatieve beperkingen ; cluster 2
themaonderwijs
publicatieherinrichting_cluster_2.pdf
datum invoer27-03-2012