Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking

samenvatting

Gemeenten geven aan dat de mogelijkheden van de Wmo nog lang niet zijn uitgeput. De wettelijke kaders van de Wmo prikkelen tot innovatie en het oplossen van brede maatschappelijke problemen en het aanpakken van nieuwe vraagstukken. Deze handreiking, beoogt dat de Wmo in al haar facetten optimaal wordt uitgevoerd en dat de kansen voor innovatie en verbinding benut worden. De handreiking sluit daarnaast aan bij de verschillende programma’s die in gang zijn gezet om gemeenten te ondersteunen bij de transitie van 'voorzieningenwet' naar brede participatiewet. Verder richt zich deze handreiking op lokaal beleid voor mensen met beperkingen in in al hun variëteit en diversiteit. Mensen met beperkingen staan niet altijd even goed op het netvlies van gemeenten. Deze handreiking gaat uit van inclusief beleid en heeft de functie van check: is aan alles en iedereen gedacht? Verder beoogd deze handreiking gemeenten te ondersteunen bij de invulling van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die gemeenten hebben vanuit de Wmo.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeAnita Peters ; Antoinette Tanja ; Ina Wilbrink
organisatieMovisie
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
pagina's85 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenlokaal beleid ; gehandicapten
themaleren omgaan met een beperking
publicatiehandreiking_lokaal_beleid.pdf
datum invoer07-10-2010