Handreiking toegang tot de Wmo: Praktische handvatten voor gemeenten

samenvatting

Als gevolg van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo zullen gemeenten vanaf 1 januari 2013 niet alleen verantwoordelijk worden voor een nieuw terrein, maar ook voor een nieuwe doelgroep. In elke gemeente in Nederland wordt de toegang tot de Wmo al uitgeveoerd. Met 'toegang' wordt bedoeld het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het bieden van passende ondersteuning. Deze handreiking geeft inzicht in de mogelijke opties om de toegang tot de Wmo in te richten met het oog op de nieuwe doelgroepen en ondersteuningsvragen. In de AWBZ hebben burgers het recht op een voorziening. In de Wmo is dit anders: burgers hebben recht op compensatie. De Wmo schrijft niet voor hoe die compensatie eruit moet zien; gemeenten hebben de vrijheid om daar in samenspraak met burgers invulling aan te geven. Uitgangspunt is dat iedere situatie uniek is en integraal wordt bekeken. Onder de noemer van De Kanteling hebben gemeenten de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan dit principe en met het invulling geven aan de compensatieplicht. Door de decentralisatie van de extramurale begeleiding, De Kanteling, het project Welzijn Nieuwe Stijl en de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen komt de toegang tot ondersteuning op lokaal niveau in een nieuw daglicht te staan. Met de decentralisatie van de extramurale begeleiding wordt de gemeente verantwoordelijk voor een nieuwe doelgroep binnen de Wmo. Het is voor gemeenten essentieel om opnieuw na te denken over de toegang tot de Wmo voor al haar burgers. Deze handreiking richt zich op manieren waarop de gemeente de burger met een dergelijke vraag kan begeleiden in het proces van het eerste contact tot een passend ondersteuningsarrangement.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMarly Kiewik ; Hinke Gijze ; Willeke Franken
organisatieTransitieBureau Begeleiding in de WMO
plaatsDen Haag
instellingTransitieBureau Begeleiding in de WMO
pagina's69 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenhandreiking ; WMO ; gemeenten ; compesatie ; voorzieingen ; processen
themawet- en regelgeving
publicatiehandreiking_toegang_wmo.pdf
datum invoer24-04-2012