Handreiking samenwerken met ouders in zorgtrajecten: ten behoeve van beleid van scholen, samenwerkingsverbanden en ZAT´s

samenvatting

Voor scholen is ´Partnerschap met ouders´ nu een bekend begrip. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling is de samenwerking met ouders des te meer van belang. Ouders dragen vrijwel altijd (voor een deel) bij aan de oplossing blijkt uit deze handreiking. Deze verduidelijkt voor scholen en zorgadviesteams (ZAT) in het basisonderwijs waarom samenwerking met ouders van belang is en op welke momenten in het zorgtraject, vanaf signalering tot en met de afsluiting van het traject, contactmomenten met ouders nodig zijn. Voorts worden handvatten geboden voor het realiseren van dat partnerschap met ouders. In de bijlagen is informatie opgenomen over mogelijkheden die de school ter beschikkings staan wanneer de ouders elke samenwerking weigeren en er toch serieuze zorgen bestaan rond het kind. Tevens is een voorbeeldtekst opgenomen voor de schoolgids over de samenwerking met ouders in het zorgtraject.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeNederlands Jeugdinstituut (NJi)
organisatieNederlands Jeugdinstituut
plaatsUtrecht
instellingNederlands Jeugdinstituut
pagina's28 p.
trefwoordenonderwijs ; zorg ; ouders ; samenwerking
themajeugdzorg

onderwijs

publicatieouders_in_zorgtrajecten.pdf
datum invoer15-01-2010