Handreiking over klantvriendelijkheid: Week van de Toegankelijkheid 1 – 6 oktober 2012

samenvatting

Een klantvriendelijke ondernemer of organisatie houdt rekening met de wensen en mogelijkheden van alle klanten, dus ook met die van mensen met een beperking. Hoe klantvriendelijker een ondernemer of organisatie wordt, hoe meer mensen gebruik kunnen maken van zijn producten of diensten, Dat betekent voordeel voor zowel de ondernemer als voor zijn klanten. Iedereen moet zelfstandig en op een gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van winkels, bedrijven, organisaties en ondernemingen. Voor mensen met een beperking (15 procent van de Nederlanders) is het niet vanzelfsprekend dat ze gewoon mee kunnen doen. Kunnen ze bij een winkel komen? Met eigen vervoer of met het openbaar vervoer? Zijn er gidslijnen of opritten? Kunnen hulphonden mee naar binnen? Is er voldoende ruimte? Is de informatie toegankelijk? Zijn de mensen vriendelijk en bereid je te helpen? Voor mensen met een beperking is klantvriendelijkheid vaak geen luxe, maar een voorwaarde om gelijkwaardig in de samenleving mee te kunnen doen. Het is daarom belangrijk dat ondernemers zich bewust worden van wat klantvriendelijkheid betekent voor mensen met een beperking. In deze handreiking vindt u concrete suggesties hoe u als belangenbehartiger kunt zorgen dat winkels, bedrijven, organisaties en ondernemingen rekening houden met burgers met een beperking. En dat instellingen en bedrijven, door hoog te scoren op klantvriendelijkheid, ook zelf het economisch voordeel er van ondervinden.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeVCP
organisatieWeek van de Toegankelijkheid
plaatsUtrecht
instellingWeek van de Toegankelijkheid
pagina's30 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenklantvriendelijkheid ; gehandicapten ; toegankelijkheid
themaleren omgaan met een beperking
publicatiehandreiking_klantvriendelijkheid.pdf
datum invoer21-08-2012