Handreiking ondersteuningsplannen 2013

samenvatting

De Handreiking Ondersteuningsplannen is bedoeld voor beleidsmedewerkers en voor functionarissen verantwoordelijk voor systematiek en kwaliteit van ondersteuningsplannen in de gehandicaptensector (LG, ZG, VG, NAH, EMB). De handreiking beschrijft een kader voor ondersteuningsplannen en vermeldt elementen die inhoudelijk, procesmatig en qua regelgeving een rol spelen. Maar dit kader laat ook bewust ruimte om binnen de eigen organisatiemethodiek accenten te leggen en andere invullingen te geven. Specifieke afspraken van zorgkantoren en/of IGZ met zorgaanbieders over ondersteuningsplannen staan niet in deze algemene handreiking vermeld. Deze handreiking bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 staat wat een ondersteuningsplan is (en wat het niet is). Aangegeven is wat de verhouding is tussen ondersteuningsplannen en werk- / behandelplannen. In hoofdstuk 2 beschrijven we waarom ondersteuningsplannen gebruikt worden en komen de functies van het ondersteuningsplan aan bod. Hoofdstuk 3 beschrijft het ondersteuningsplan binnen de context van het ondersteuningsproces. Ool behandelen we hier een aantal in acht te nemen regels. Hoofdstuk 4 bespreekt de rol van de cliënt, het sociale netwerk en de zorgaanbieder. Daarbij komt ook de interne afstemming tussen disciplines aan de orde.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeW. Buntinx ; M. Herps ; M. de Ruiter
organisatieKennisplein Gehandicaptensector
plaatsUtrecht
instellingKennisplein Gehandicaptensector
pagina's28 p.
publicatievormHandreiking
doelgroepKennisplein Gehandicaptensector
trefwoordenondersteuningsplannen ; handreiking ; gehandicaptenzorg
themaintermediairs
publicatiehandreiking_ondersteuningsplannen.pdf
datum invoer01-12-2012