Handreiking: Modellen voor samenwerking en besturing van de sociale werkvoorziening

samenvatting

Voor u ligt een handreiking over sturing op de sociale werkvoorziening. In veel gemeenten speelt de discussie welke rol het bedrijf dat de sociale werkvoorziening uitvoert in de toekomst zal gaan spelen. Daartoe werken gemeenten verschillende toekomstscenario's uit. In deze handreiking worden die toekomstscenario's verbonden aan de verschillende mogelijke besturingsmodellen. Voor het uitbrengen van deze handreiking zijn twee directe aanleidingen. Het advies van de commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening, ingesteld door VNG en Cedris, heeft op 15 september een advies uitgebracht. In dat advies speelt het onderwerp 'covernance' een belangrijke rol. In dat advies wordt gemeenten geadviseerd opdrachtgeverschap verantwoording en toezicht consequenter te onderscheiden. Daarnaast blijkt uit contacten met individuele bestuurders dat juist op dit onderwerp een handreiking gewenst is. Het ingediende wetsvoorstel Werken naar Vermogen en de daaraan verbonden financiële paragraaf zijn aanleiding voor een intensieve discussie binnen gemeenten en tussen gemeenten over de toekomstige rol van de sociale werkvoorziening. Binnen die discussie speelt het thema sturing een belangrijke rol. Een toegevoegde waarde van deze handreiking is aangeboden door het aanbiede van de combinatie van bestuurlijke en juridische argumenten die bepalend zijn voor de leuze van welke sturingsvorm voor een gemeente. De beschreven modellen in deze handreiking zijn voorzien van voorbeelden. Dat is bedoeld om het delen van kennis en ervaringen tussen gemeenten te stimuleren.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeEugene Lobry ; Dirk Langedijk ; Henny Geelen ; Michiel Herweijer ; F.G.W. Nilsen
organisatieVereniging van Nederlandse Gemeenten ; VNG
plaatsDen Haag
instellingVereniging van Nederlandse Gemeenten
pagina's56 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordensociale werkvoorziening ; toekomstscenario ; gemeenten ; beleid
themawerk en handicap
publicatiemodellen_samenwerking_sociale_werkvoorziening.pdf
datum invoer05-03-2012