Handreiking maatschappelijke steunsystemen Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid

samenvatting

Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen net als ieder ander mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om gemakkelijker de weg te vinden in het geheel van voorzieningen in de buurt. Deel uitmaken van een maatschappelijk steunsysteem betekent dat mensen contact hebben of in contact komen met personen en organisaties die deze steun kunnen leveren. Een maatschappelijk steunsysteem ontstaat als ggz-instellingen, welzijnswerk, cliëntenorganisaties, instanties voor woonbegeleiding en vrijwilligersorganisaties samen met familie, vrienden en andere naastbetrokkenen gerichte inspanningen leveren voor het versterken van de participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo’n netwerk van organisaties en personen biedt mensen ondersteuning om naar keuze mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan het samen zoeken naar passende dagbesteding, het opzetten van ontmoetingsprojecten of het initiëren van maatjesprojecten. Samenwerking aan een maatschappelijk steunsysteem krijgt vorm op drie niveaus: 1. een persoonlijk netwerk met en rond individuele mensen met een psychische kwetsbaarheid; 2. een hulpverlenersnetwerk van professionele hulp- en dienstverleners, vrijwilligers, et cetera; 3. een bestuurlijk netwerk van wethouders, bestuurders van zorgaanbieders en andere voorzieningen in een regio.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeAnne-Marie van Bergen ; Simone van de Lindt
organisatieMOVISIE ; Trimbos-instituut ; Platform Herstel en Burgerschap
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's60 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenwelzijnswerk ; psychische stoornissen ; samenwerking
themaintermediairs
publicatiehandreiking_mss.pdf
datum invoer17-01-2011