Handreiking interventies kwetsbare jongeren: Eindrapport

samenvatting

Professionals die werken met kwetsbare jongeren hebben herhaaldelijk aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in goede methodieken en beproefde interventies. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Jeugd en Gezin, Research voor Beleid en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevraagd deze handreiking op te stellen. Deze handreiking bevat ten eerste een aantal concrete interventies in de vorm van projectbeschrijvingen. Gedurende de inventarisatie werd duidelijk dat meerdere van deze projecten gebruik maken van gemeenschappelijke elementen. Deze elementen die in meerdere interventies bijdragen aan het succesvol naar werk geleiden van kwetsbare jongeren noemen we hier verder bouwstenen. Deze bouwstenen zijn de werkzame elementen die het succes van een interventie bepalen. In deze handreiking treft u het volgende aan: 7 Bouwstenen: dit zijn beschrijvingen van goede invalshoeken, werkwijzen en methoden om kwetsbare jongeren naar participatie en/of betaald werk toe te leiden.14 Projectbeschrijvingen: dit zijn voorbeelden van bestaande interventies die op goede, succesvolle wijze één of meerdere 'bouwstenen' illustreren. Het zijn allemaal projecten die, ieder op hun eigen manier, laten zien hoe de 'bouwstenen' werken.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeGregor Walz ; Martine van Ommeren ; Natasha Stroeker ; Johan Bokdam ; Lucas Bourdrez ; Deniz Ince
organisatieResearch voor Beleid ; Nederlands Jeugdinstituut
plaatsUtredht
instellingMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
pagina's98 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidstoeleiding ; jongeren ; interventies ; methodieken
themaassessment

arbeidstoeleiding

publicatiehandreiking_interventies_kwetsbare_jongeren.pdf
datum invoer07-04-2011