Handreiking Integrale Zorg: Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin

samenvatting

Met deze handreiking willen de brancheorganisaties voor jeugdzorg, jeugd-ggz, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en het speciaal onderwijs een impuls geven aan de verbetering van de zorg voor jeugdigen met ernstige complexe problemen. Voor de behandeling van en begeleiding bij ernstige gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en verstandelijke beperkingen zijn deze jeugdigen en hun gezinnen gedurende kortere of langere tijd aangewezen op specialistische (onderwijs)zorg. Tegelijkertijd is juist voor deze gezinnen ook ondersteuning vanuit reguliere voorzieningen noodzakelijk; voorzieningen op het gebied van opvoeden en opgroeien, welzijn, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Het realiseren van samenhang en continuïteit in de (onderwijs)zorg die deze kinderen, jongeren en hun ouders nodig hebben blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Door de complexiteit van de problemen van zowel de jeugdigen als hun ouders is niet alleen het aantal betrokken instanties groot, het gaat om heel diverse instanties, ook is veelal een vorm van langdurige zorg of ondersteuning noodzakelijk.De goede voorbeelden van integrale samenwerking die in deze handreiking zijn beschreven kunnen een inspiratie zijn voor bestuurders, beleidsmakers en professionals, zodat er voldoende aandacht is voor deze doelgroep in de beleidsontwikkelingen rondom passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg richting de gemeenten.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeQuirien van der Zijden; Karel Diephuis
organisatieGGZNederland ; Jeigdzorg Nederland ; Lesco ; LVG ; VGN
plaatsUtrecht
instellingVGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
pagina's66 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenjeugdzorg ; integrale samenweriking ; integrale zorg ; ervaringen
themajeugdzorg
publicatiehandreiking_integrale_zorg.pdf
datum invoer26-03-2012