Handleiding: Geïntegreerde Buitenschoolse Opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes: Een uitdaging met perspectief

samenvatting

Voor u ligt een handleiding die u behulpzaam kan zijn bij visievorming, voorbereiding, opzet en uitvoering van geïntegreerde thuisnabije buitenschoolse opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes. Voorliggende handleiding is gebaseerd op het doorgemaakte proces tijdens het Tilburgse project "geïntegreerde buitenschoolse opvang". Het project heeft zich vanuit de praktijk ontwikkeld. De handleiding geeft richtlijnen voor: de uitvoeringspraktijk van een buitenschoolse opvanggroep reguliers+; het management van een kinderopvangorganisatie die vorm wil geven aan geïntegreerde buitenschoolse opvang; visie en beleidsontwikkeling ten aanzien van afstemming en samenwerking met betrekking tot integratie van kinderen uit het (speciaal) basisonderwijs en de reguliere buitenschoolse opvang. Concreet richt de handleiding zich op professionals werkzaam in de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs, organisaties die buitenschoolse dagbehandeling ofwel -begeleiding bieden aan kinderen met specifieke zorgbehoeftes en gemeenten.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeAnni Tüski ; Ton Hafkemeijer-van der Steen ; Theo Arts ; Myrian Kramer ; Marian de Brouwer
organisatieKinderopvangorganisatie Kinderstad ; Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg
plaatsTilburg
instellingStichting Speciaal Onderwijs Tilburg
pagina's120 p.
publicatievormHandleiding
trefwoordenbuitenschoolse opvang ; zorgbehoeften ; handleiding
themajeugdzorg
publicatiehandleiding_geintegreerde_bso.pdf
datum invoer14-12-2010