Goed werknemerschap: schoolverlaters Pro en VSO

samenvatting

Met dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de jaarlijks ongeveer 1.500 schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Noord-Brabant. Hoewel er nauwelijks gegevens over worden verzameld, zijn er aanwijzingen dat deze groep meer dan gemiddeld risico loopt vroeger of later in de problemen te raken. Zo is een vervolgopleiding vaak niet voldoende afgestemd op hun specifieke kenmerken. Of ze kunnen geen werk vinden of houden. In het rapport worden aanbevelingen gedaan: - Aan gemeenten om de regie in handen te nemen om de positie van jongeren met een beperking te versterken. - Aan gemeenten en UWV om intensievere nazorg te faciliteren na uitstroom naar werk of vervolgonderwijs. - Aan scholen om te zorgen voor een betere werkgeversbenadering, waarbij gerbuik kan worden gemaakt van de Experimenteerregeling voor het vergroten van de participatie van jongeren met een beperking.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeLaura Dekkers ; Chris D’havé ; Elisabeth Scholt
organisatiePSW
plaatss-Hertogenbosch
instellingPSW
pagina's58 p.
publicatievormRapport
trefwoordenschoolverlaters ; praktijkonderwijs ; vso ; arbeid ; hulpverlening
themaarbeidstoeleiding
publicatiegoed_werknemerschap.pdf
datum invoer22-12-2009