Goed bespiegeld, beter begeleid! De rol van grondhoudingen in re-integratiebegeleiding en de vertaling ervan in het reflectie-instrument 'MIRROR'

samenvatting

Met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden is in kaart gebracht hoe reintegratieprofessionals in de praktijk precies te werk gaan bij het vaststellen van wat adequate re-integratiebegeleiding is voor een bepaalde cliënt. Ondanks het feit dat de meeste professionals met gedrevenheid en toewijding hun werk doen, blijkt dat er weinig overeenstemming bestaat over wat goede re-integratiebegeleiding is en wat geëigende methoden zijn om daarbij te hanteren. Met MIRROR - Maastrichts Instrument voor Reflectie op Reintegratie Ondersteuning en Rolopvatting -, het instrument dat op basis van de analyses van het werk van professionals is ontwikkeld, wordt een bijdrage geleverd aan de overeenstemming. Het instrument ondersteunt de beroepsgroep bij het in kaart brengen van de verschillen, bespreekt de wenselijkheid ervan en geeft een reflectie op het eigen handelen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeTeun Eikenaar ; Martin-Hugo van Groenestijn ; Angelique de Rijk ; Agnes Meershoek
organisatieUniversiteit van Maastricht, CAPHRI
plaatsMaastricht
instellingUniversiteit van Maastricht, CAPHRI
pagina's172 p.
publicatievormRapport
trefwoordenre-integratiebegeleiding ; werkwijze ; MRROW ; Maastrichts Instrument voor Reflectie op Reintegratie Ondersteuning en Rolopvatting
themaassessment

arbeidstoeleiding

publicatievariatie_in_re-integratie.pdf
datum invoer25-07-2012