Gewikt en gewogen: Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

samenvatting

Vilans is daarom in 2008 gestart met een project gericht op de verbetering van begeleiding en behandeling van gezinnen met een kind met NAH. Doel van dit project is de ontwikkeling van een NAH-specifiek ondersteuningsaanbod voor deze gezinnen. In het project zijn diverse activiteiten ondernomen. Zo zijn er in de jaren 2008 tot en met 2011 jaarlijks vier á vijf leerwerkbijeenkomsten georganiseerd voor gedragsdeskundigen en ambulant begeleiders van de zorgaanbieders die betrokken zijn bij de begeleiding en behandeling van gezinnen met een kind met NAH. In deze bijeenkomsten is vooral aan intervisie en kennisuitwisseling gedaan. Bovendien is op gestructureerde wijze kennis verzameld. De in de eerste twee projectjaren (2008 en 2009) verzemelde expertise is neergelegd in een tweetal documenten: een Richtlijn en een Toolkit. In 2010 en 2011 zijn deze producten toegepast in 42 gezinnen met een thuiswonend kind met NAH. Het voorliggende rapport bevat de evaluatie van de toepassing van de Richtlijn en de Toolkit in deze 42 gezinnen. Allereerst treft u een overzicht van de deelnemende zorgaanbieders en een beschrijving van de wijze waarop de evaluatie van de gezinsbegeleiding/-behandeling heeft plaatsgevonden. Daarna volgt een beschrijving van de achtergrond van de deelnemende gezinnen en kinderen en van de gegeven gezinsbegeleiding/-behandeling. Vervolgens wordt ingegaan op de evaluatie van de gezinsbegeleiding/-behandeling vanuit het perspectief van ouders en professionals. Ten slotte vindt u een samenvatting van de evaluatie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeEric Hermans ; Rianne Gijzen
organisatieVilans
plaatsUtrecht
instellingVilans
pagina's41 p.
publicatievormRapport
trefwoordenkinderen ; niet aangeboren hersenletsel ; NAH ; behandeling ; begeleiding ; toolkit
themaleren omgaan met een beperking
publicatiegewikt_en_gewogen.pdf
datum invoer20-03-2012