Gevolgen werken naar vermogen voor burgers

samenvatting

De CG-Raad heeft aan Regioplan gevraagd om de mogelijke gedragseffecten van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in kaart te brengen op basis van het wetsvoorstel dat 27 januari 2012 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze notitie geven wij een beeld van de mogelijke gedragseffecten van de belangrijkste groepen die met de nieuwe wet te maken krijgen. Omdat de nieuwe wet grotendeels onder de verantwoordelijkheid van afzonderlijke gemeenten komt, is veel afhankelijk van het beleid en uitvoering van deze gemeenten. Hierover is in dit stadium nog niets bekend. In deze notitie worden mogelijke risico's aangegeven. Deze risico's zijn in dit stadium relevanter dan de mogelijke gedragsreacties. Daarom wordt relatief veel aandacht besteed aan deze risico's. In de tekst zijn de belangrijkste risico's en mogelijke gedragsreacties in kaders geplaatst. Hoewel de WWNV is geïntroduceerd onder het motto één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, is er geen sprake van één regeling. De Wajong, de Wsw en de WWB blijven naast elkaar bestaan. de hoofdstukken 2, 3 en 4 worden de veranderingen in deze drie wetten en de gevolgen voor de groepen burgers die tot het einde van 2012 gebruik maken van deze wetten beschreven. In hoofdstuk 5 ten slotte wordt ingegaan op de burgers die vanaf 2013 aanspraak maken op de nieuwe WWNV.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeL. Mallee
organisatieRegioplan Beleidsonderzoek
plaatsAmsterdam ; Utrecht
instellingChronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland
pagina's36 p.
publicatievormNotitie
trefwoordenWet Werken naar vermogen ; gemeenten ; beleid ; risico ; analyse ; gedragseffecten ; burgers
themawet- en regelgeving
publicatiegevolgen_werken_naar_vermogen_voor_burgers.pdf
datum invoer13-03-2012