Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz

samenvatting

Het doel van dit essay is om het debat over de invulling van de jgz te verdiepen en er inzichten aan toe te voegen over de verschillende mogelijkheden van het inrichten van het stelsel. Daarbi komt ook de nu voorgestelde gemeentelijke inbesteding van de jgz aan de orde en wordt aangegeven welke dynamiek daarvan te verwachten valt. Dit wordt gedaan door vanuit een bestuurkundig perspectief te reflecteren op de potentiële gevolgen van deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt geanalyseerd door eerst het veranderende speelveld van de jgz in kaart te brengen. Vervolgens wordt de dynamiek van dit domein geduid door te beschrijven welke keuzes gemeenten maken bij het inrichten van deze zorg. Vervolgens wordt verkend wat de praktische effecten van deze strategische keuzes zijn voor een viertal belangrijke aspecten: De doelmatigheid en kwaliteit van de geleverde zorg; het innovatief vermogen van de sector en de daarin werkende organisaties; De governance in de sector, in termen van zowel normativiteit als van verhoudingen tussen overheid en samenleving en het vermogen van actoren in het domein om te gaan met incidenten. Dit essay wordt beslloten met enkele aanbevelingen voor de toekomstige inrichting van de jgz in het licht van de conclusies uit dit betoog.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkePaul Frissen ; Philip Marcel Karré ; Martijn van der Steen
organisatieNederlandse School voor Openbaar Bestuur
plaatsTilburg
instellingNederlandse School voor Openbaar Bestuur
pagina's42 p.
publicatievormEssay
trefwoordenjeugdgezondheidszorg ; beleid
themajeugdzorg
publicatiegemeentelijke_keuzes_jgz.pdf
datum invoer04-10-2011