Geregelde ruimte

samenvatting

Een goede balans tussen normstelling ten behoeve van kwaliteitsverhoging en de noodzakelijke variëteit in het stelsel acht de raad van groot belang voor het Nederlandse onderwijs. De overheid heeft een grondwettelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op stelselniveau. Scholen hebben echter de ruimte nodig om zich aan lokale omstandigheden aan te passen. Alleen zo kunnen zij ook toekomstige ontwikkelingen het hoofd bieden. Om normstelling maar ook variëteit te waarborgen, doet de raad drie aanbevelingen ter versterking van de kernfunctie onderwijs: het overdragen van de cultuur aan de nieuwe generatie. Aanbeveling 1: zet in op een investeringsperspectief voor de lange termijn. Beleidsbeslissingen dienen te vallen binnen een langetermijnperspectief op onderwijs. Een belangrijk onderdeel hiervan is zicht te krijgen op de verwachte kosten van beleid, op de korte en lange termijn. De raad adviseert om een beleidstoets te ontwikkelen gebaseerd op het bestaande beleidsanalytisch instrumentarium. Aanbeveling 2: stel betekenisvolle normen vast op cruciale gebieden. De raad denkt daarbij aan normen op de gebieden van vakinhouden, prestaties, examinering en bevoegdheidseisen aan leerkrachten. Deze normen moeten betekenisvol en haalbaar zijn voor degenen die ermee moeten werken. Aanbeveling 3: laat ruimte voor en stel eisen aan professionaliteit. De raad vindt dat lereren en schoolleiders in het onderwijs in staat moeten worden gesteld om een grote mate van verantwoordelijkheid te dragen binnen een geregelde ruimte. Deze geregelde ruimte geeft scholen een kader voor hun handelen

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeOnderwijsraad
organisatieOnderwijsraad
plaatsDen Haag
instellingOnderwijsraad
pagina's76
publicatievormAdvies
trefwoordenonderwijs, beleid
themaonderwijs
publicatieadvies_geregelde_ruimte.pdf
datum invoer22-02-2012