Gemeenten en niet-melders WIJ: Acht inspirerende voorbeelden

samenvatting

In het voor u liggende boekje worden acht inspirerende voorbeelden gepresenteerd. Voorbeelden van initiatieven en projecten die gericht zijn op de opsporing en activering van jongeren die niet participeren. Om jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in het leven geroepen. De maatregelen in die wet zijn bedoeld om te bevorderen dat jongeren duurzaam aan de slag komen en te voorkomen
dat ze afhankelijk worden van de bijstand. De voorbeelden in dit boekje zijn geselecteerd na een inventariserende ronde langs de grote en middelgrote gemeenten. Daaruit bleek dat veel gemeenten zich actief inzetten om jongeren te ondersteunen bij hun intrede op de arbeidsmarkt. De gemeentelijke initiatieven zijn niet allemaal ontstaan om de wet WIJ nader handen en voeten te geven. Veel gemeenten waren vóór de invoering van de wet ook al met initiatieven op dit terrein bezig; als onderdeel van het gemeentelijk beleid of in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid. In het boekje vindt u een rijke schakering aan initiatieven, waarbij zowel het verhaal van de jongeren en hun coaches aan bod komt, als de meer "technische" aspecten van de initiatieven, zoals een werkwijze om jongeren op te sporen of aanwijzingen voor de concrete inrichting van een project.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeHans Bosselaar ; Ilse Hento ; Josha Zwaan ; Duco Bannink
organisatieMeccano ; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsUtrecht/Den Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's52 p.
publicatievormBrochure
trefwoordenWet Investeren in Jongeren ; gemeenten ; beleid
themawet- en regelgeving
publicatiegemeenten_niet_melders_wij.pdf
datum invoer16-11-2010