Gemeentelijk Wmo-beleid 2010: Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten

samenvatting

Het eerste deelrapport van deze tweede evaluatie ligt voor u en betreft het gemeentelijke
Wmo-beleid van het jaar 2010. Beschreven wordt hoe dit beleid er toen uitzag volgens de betrokken gemeenteambtenaren. Ook wordt nagegaan welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan sinds de invoeringsjaren van de Wmo (2007/2008). De bevindingen zijn afgezet tegen de bedoelingen van de wetgever en tegen de gedachten achter de 'doorontwikkeling' van de Wmo door het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het Wmo-beleid was in 2010 in de meeste gemeenten nog in ontwikkeling. Dit zal ook zo blijven, gezien de wijzingen in wet- en regelgeving die elkaar opvolgen. De verwachting van de wetgever dat gemeenten een samenhangend, integraal Wmo-beleid zouden ontwikkelen is in 2010, net als in 2007 en 2008, ten dele uitgekomen. Dit is niet verwonderlijk gezien de breedte van de wet, met zijn vele prestatievelden en doelgroepen. Veruit de meeste gemeenten voldeden in 2010, net als in 2007 en 2008, aan de wettelijke verplichtingen. De gewenste omslag van claim- en aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht werken was in 2010/2011 nog niet voltooid. Belangrijke elementen van deze Kanteling, zoals aandacht besteden aan het beoogde resultaat, aan het functioneren op verschillende levensdomeinen, aan eigen kracht en aan de mogelijke bijdrage van algemene en collectieve voorzieningen, zijn in 2010 steeds volgens de meeste gemeenten toegepast.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeFrieke Vonk ; Mariska Kromhout ; Peteke Feijten ; Anna Maria Marangos
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's114 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWM0 ; evaluatie ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatiegemeentelijk_wmo_beleid_2010.pdf
datum invoer27-05-2013