Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken: Een literatuurstudie

samenvatting

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten en gemeentelijke rekenkamer(commissie)s de uitvoering van de WWB en het gemeentelijk re-integratiebeleid onderzocht. In de hierover verschenen rapporten worden veel bevindingen gerapporteerd over goede praktijken en ook mogelijkheden voor
verbetering van de re-integratiepraktijk. Door de gemeentelijke rapporten systematisch te analyseren zijn in dit onderzoek leerpunten geformuleerd die van belang zijn voor alle gemeenten. Dit onderzoeksrapport gaat over vier onderwerpen. Ten eerste is gekeken naar de relatie tussen gemeenten en re-integratiebedrijven. In de afgelopen jaren hebben gemeenten de re-integratie van groepen met een betrekkelijk kleine afstand tot de arbeidsmarkt steeds vaker zelf ter hand genomen in plaats van dit
uit te besteden aan re-integratiebedrijven. Ten tweede zijn de gemeentelijke onderzoeken geanalyseerd die de netto-effectiviteit van re-integratie meten. De onderzoeken laten zien dat de ingezette vormen van re-integratie effectiever zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ten derde zijn onderzoeken bestudeerd waarin Work First-projecten worden geëvalueerd. Het is bij Work First belangrijk om veel aandacht te geven aan hulp die gericht is op het verkrijgen van een volwaardige baan, zoals sollicitatietraining, zoekbegeleiding en scholing. Ten vierde zijn onderzoeken geanalyseerd waarin wordt gerapporteerd over het gebruik van loonkostensubsidies. Het instrument wordt door vrijwel alle gemeenten gebruikt, maar de wijze van uitvoering verschilt. In het slothoofdstuk van het rapport wordt een overkoepelend antwoord geformuleerd op de vraag 'Wat werkt voor wie?'

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeSEO Economisch Onderzoek
organisatieSEO Economisch Onderzoek ; Raad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's99 p.
publicatievormRapport
trefwoordenre-integratietrajecten ; gemeenten
themaarbeidstoeleiding
publicatiegemeentelijk_re-integratiebeleid_vergeleken.pdf
datum invoer01-03-2011