Gehandicapte kinderen in tel

samenvatting

In het eerste deel van deze rapportage wordt ingegaan op de definiëring van gehandicapte kinderen. In dit deel wordtinzicht gegeven in de verschillende opvattingen die hierover hebben bestaan, welke belangrijke veranderingen hebben plaatsgehad en waar we nu staan. Op basis van dit uitgangspunt is een keuze gemaakt voor bepaalde gegevens over gehandicapte kinderen waarbij devolgende leeftijdsgrenzen zijn gehanteerd: kinderen van 0 tot en met 17 jaar. De gegevens over deze groep worden uitgebreidt in het tweede deel van deze rapportage beschreven. Deze uitwerking levert informatie op over het aantal gehandicapte kinderen (0 t/m 17jaar) en de verdeling naar soort handicap in alle 4432 gemeenten in Nederland. Tenslotte wordt de uitwerking aan de definitie en daaruit blijkt welke lacunes er nog zijn in de uitwerking en wat er moet gebeuren om dez op te lossen.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeBas Tierolf en Dick Oudenampsen
organisatieVerwey-Jonker Instituut
plaatsUtrecht
instellingVerwey-Jonker Instituut
pagina's50 p.
publicatievormRapport
trefwoordenkinderen ; gehandicapten ; statistiek
themaalgemene informatie over jongeren met een beperking
publicatiegehandicapte_kinderen_in_tel.pdf
datum invoer16-12-2009