Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht: een beschrijving van de MHI-5 in de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie

samenvatting

Het CBS verzamelt informatie over geestelijke ongezondheid. Zij doet dit met behulp van de gezondheidsenquête die deel uitmaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Sinds 2001 zijn in deze enquête vragen opgenomen waarmee de Mental Health Inventory 5 (MHI-5) kan worden berekend. Op basis van iemands MHI-5 score kan worden bepaald hoe het is gesteld met zijn/haar geestelijke gezondheid. Met de resultaten uit de gezondheidsenquête kan aan de hand van verschillende demografische, geografische, sociaaleconomische en leefstijlkenmerken een beeld worden geschetst van de spreiding van geestelijke ongezondheid onder de volwassen Nederlandse bevolking. Uit de resultaten komt naar voren dat er een aantal specifieke bevolkingsgroepen is waarbinnen de prevalentie van psychische klachten relatief hoog is. Gezien de gevolgen van psychische problemen is preventie of vroegtijdige behandeling van deze klachten zeer wenselijk. Hiervoor is het van belang dat er gedetailleerde informatie beschikbaar komt over het vóórkomen van geestelijke ongezondheid in de bevolking (inclusief ontwikkelingen in de tijd) en over de determinanten van psychische klachten. Op die manier kunnen risicogroepen worden onderscheiden waar vervolgens binnen het gezondheidsbeleid extra aandacht aan kan worden besteed.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeCBS
organisatieCentraal Bureau voor de Statistiek ; CBS
plaatsDen Haag ; Heerlen
instellingCBS
pagina's32 p.
publicatievormRapport
trefwoordenpsychische stoornissen ; statistiek
themaleren omgaan met een beperking
publicatiegeestelijke_ongezondheid_Ned_2011.pdf
datum invoer03-05-2011