Gedeelde zorg: Zorg in en om het onderwijs in de gemeente Utrecht

samenvatting

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om samen met de relevante partners een sluitende zorgstructuur in en om het onderwijs te realiseren. Zijn Utrechtse scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen met hun maatschappelijke partners in staat om alle Utrechtse leerlingen goed te begeleiden en adequate zorg te bieden? Dat is de hoofdvraag voor dit onderzoek. Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn verschillende onderzoeksvragen geformuleerd. 1. Welke zorgvragen zijn er, en welke overstijgen de competenties van leerkrachten en scholen? 2. In welke mate sluit het zorgaanbod aan op de zorgbehoefte van het onderwijs? 3. Op welke wijze belemmert de financieringsstructuur een passende zorg in en om het onderwijs? 4. Wat is nodig om tot een sluitende zorginzet te komen? De antwoorden worden geformuleerd op basis van de gemaakte analyses van vooral kwalitatieve onderzoeksgegevens: interviews met vele partijen uit het primair en voortgezet onderwijs en met zorgaanbieders rond het onderwijs, en expertmeetings voor het primair en voortgezet onderwijs, waarin bevindingen uit de interviews getoetst zijn. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen zijn een aamtal aanbevelingen geformuleerd om de zorg in en om het onderwijs in Utrecht verder te versterken, mede tegen de achtergrond van de aanstaande veranderingen als gevolg van de kabinetsplannen rond het Passend Onderwijs

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRob Gilsing ; Eliane Smits van Waesberghe ; Wouter Roeleveld ; Huub Braam
organisatieGemeente Utrecht
plaatsUtrecht
instellingVerwey-Jonker Instituut
pagina's106 p.
trefwoordenprimair onderwijs ; voortgezet onderwijs ; zorgvragen ; zorgstructuur ; passend onderwijs ; Utrecht
themaonderwijs
publicatiegedeelde_zorg_onderwijs_Utrecht.pdf
datum invoer19-10-2011