Gebruikerstoets "Studeren met een handicap 2010": De oordelen van studenten met een functiebeperking over hun opleiding en instelling

samenvatting

In dit rapport worden de resultaten samengevat van de 'handicapmodule', dus
van de specifieke vragen over (knelpunten in) de service van opleidingen aan studenten met een
handicap. Dankzij de grootschaliger opzet van de enquête (met dit jaar meer dan 15.000 oordelen van studenten met een handicap) zijn deze resultaten nu robuuster en fijnmaziger dan ooit. Antwoorden van studenten met een handicap over de 'gewone' oordeelsvragen uit de NSE zijn uitvoerig
onder de loep genomen – en vergeleken met de antwoorden van de overige studenten op exact dezelfde vragen. De resultaten van deze analyses blijken veelzijdig en waardevol. Met de oordelen van studenten met een functiebeperking is nog meer mogelijk dan het opstellen van een algemene landelijke rapportage. Daarom worden dit jaar aan geïnteresseerde universiteiten en hogescholen tegen vergoeding benchmarkrapportages aangeboden die dieper ingaan op de positie van deze groep studenten binnen de eigen opleidingen of faculteiten. Aan het eind van dit rapport zijn voorbeelden van benchmarktabellen en -grafieken opgenomen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeF. Steenkamp ; T. Timmers
organisatieCentrum Hoger Onderwijs Informatie
plaatsLeiden
instellingCentrum Hoger Onderwijs Informatie
pagina's29 p.
publicatievormRapport
trefwoordenstatistiek ; onderwijs ; gehandicapten ; studenten
themaonderwijs
publicatiegebruikerstoets_studeren_met_een_handicap.pdf
datum invoer16-11-2010