Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

samenvatting

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel vermogen als wel door hun beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk normaal mee moeten kunnen doen in de samenleving. Hoewel de inspectie in het veld grote inzet en betrokkenheid ziet bij zowel de directe ambulante begeleiders als management en bestuurders is zij zeer kritisch over het functioneren van het netwerk rond zelfstandig wonende volwassenen met een licht
verstandelijke beperking. De inspectie constateert dat het netwerk veelal gebaseerd is op de persoonlijke inzet van medewerkers waardoor het risico op discontinuïteit in de samenwerking bij uitval groot is. Ook de wijdverbreide weerstand in het veld tegen het maken van schriftelijke afspraken geeft forse risico‚Äôs omdat de kans op onduidelijkheid over afspraken
hierdoor aanzienlijk wordt vergroot. De belangrijkste knelpunten zijn het gebrek aan een integrale en passende indicatiestelling voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en het gebrek aan een duidelijke regievoering in het netwerk. Het probleem van de indicatiestelling kan het veld niet zelf oplossen. Daar is de nadrukkelijke vraag aan de minister van VWS om de indicatiestelling voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeInspectie voor de Gezondheidszorg
organisatieInspectie voor de Gezondheidszorg
plaatsDen Haag
instellingInspectie voor de Gezondheidszorg
pagina's72 p.
trefwoordenlvg ; sociale omgeving ; kwaliteit van leven ; intermediairs ; indicatiestelling
themaleren omgaan met een beperking

intermediairs

publicatieindicatiestelling_zorg_lvg.pdf
datum invoer06-12-2010