Functiebeschrijving van de netwerkregisseur: Op weg naar een landelijke standaard

samenvatting

In het veld van de Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang, OGGZ, Veiligheidsregio's, huiselijk geweld en onderwijs is het werken in ketens en netwerken niet meer weg te denken. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, groepen verschillende professionals komen bij elkaar om complexe situaties in wijken, gezinnen en personen te bespreken. En uitvoering te geven aan plannen waarmee oplossingen worden gezocht bij veelal gestapelde problematiek in complexe leef en/of gezinssituaties. Belangrijkste doel van al deze netwerken is om via optimaal samenwerken de best mogelijk zorg en ondersteuning te bieden aan cliënten, gezinnen en kinderen. De ketens van zorg vormen een kluwen van verbindingen, afhankelijkheden en belangen. Ook blijkt er regelmatig overlap te zijn met bijvoorbeeld signalen van een complexe situatie, waarbij meerdere ketens betrokken zijn. Om regie te kunnen geven aan de ketensamenwerking en het uitvoerende werk in netwerken worden netwerkregisseurs aangesteld. In de praktijk worden verschillende namen en inhoud gegeven aan deze functionaris. Met deze functieomschrijving wordt nadrukkelijk de netwerkregisseur bedoeld die zich richt op het goed laten verlopen en uitbouwen van een samenwerkingsverband van netwerkleden die op casusniveau uitvoering geven aan een Plan van Aanpak. De functieomschrijving is ook bruikbaar voor functies als ketenregisseurs, veldregisseurs, in ieder geval regisseurs die zich minder op uitvoering, maar zich vooral op regie en sturing richten.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeBen Venneman
organisatieVOLON/Bureau Ben Venneman ; Movisie
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's11 p,
publicatievormFunctieomschrijving
trefwoordenketenregie ; functieomschrijving
themajeugdzorg
publicatiefunctiebeschrijving_netwerkregisseur.pdf
datum invoer10-02-2011