Frictiekosten transitie jeugdzorg: Een onderzoek naar frictiekosten en budgetconsequenties in diverse scenario's; Eindrapport

samenvatting

De Jeugdwet regelt dat per 1 januari 2015 alle huidige taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie (toegangsfunctie, provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering), het Rijk (jeugdzorg plus), de AWBZ (jeugd-LVB en langdurige jeugd-GGZ) en de ZvW (kortdurende jeugd-GGZ) worden overgeheveld naar gemeenten. Vanaf dat moment worden alle afspraken beëindigd tussen de huidige financiers en de aanbieders van jeugdzorg. De nieuwe wet heeft daarom, behalve voor gemeenten die te maken krijgen met efficiencykortingen en eventuele overgangsmaatregelen, ook consequenties voor de huidige aanbieders, de huidige financiers en cliënten. Voor de huidige aanbieders betekent dit dat zij te maken kunnen krijgen met een stop op of vermindering van de inkoop van hun diensten. Dit is afhankelijk van de wijze waarop gemeenten invulling gaan geven aan hun beleidsvrijheid, binnen de kaders van hun wettelijke
zorgplicht. Dit kan grote financiële consequenties hebben voor de aanbieders en hun personeel.Mogelijk moet personeel worden ontslagen of omgeschoold, wat kosten met zich meebrengt, of moet huisvesting worden afgestoten. Dit zijn de frictiekosten die de transitie met
zich meebrengt. In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. Hierin komen de frictiekosten per scenario en variant aan bod en worden de effecten van de maatregelen op het gemeentelijk budget gepresenteerd. In
hoofdstuk 4 worden de belangrijkste bevindingen samengevat.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeNiek Timmermans ; Matthijs de Jong ; Marieke Hollander
organisatiePanteia
plaatsZoetermeer
instellingPanteia
pagina's37 p.
publicatievormRapport
trefwoordenfrictiekosten ; transitie ; jeugdzorg
themajeugdzorg
publicatiefrictiekosten_transitie_jeugdzorg.pdf
datum invoer27-05-2013