Focus op onderwijstraject: Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf

samenvatting

Voor jongeren die moeten worden behandeld in een gesloten instelling, is het vertrouwen in de toekomst niet vanzelfsprekend. Daarom is het juist voor hen van groot belang, dat zij niet alleen worden behandeld, maar tegelijk worden geholpen bij het creëren van een toekomstperspectief waarin ze kunnen geloven. Onderwijs speelt daarbij een hoofdrol. Deze handreiking richt zich vooral op twee onderdelen. Ten eerste op het zoveel mogelijk inrichten van het onderwijs voor, tijdens en na verblijf als een doorlopend onderwijstraject. Het uitwisselen van informatie is daarbij heel belangrijk. En ten tweede op het inrichten van de behandeling en het onderwijs tijdens verblijf als een samenhangend traject. De focus ligt daarbij op: - het gezamelijk bereiken dat onderwijs, behandeling en vrije tijd één samenhangend geheel zijn gedurende het verblijf van jongeren in gesloten instellingen; - het blijven dragen van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een doorlopende en op maat gesneden schoolloopbaan voor alle jongeren, ook als die wordt onderbroken door een verblijf in een gesloten instelling; - de beschikbaarheid en uitwisseling van informatie die iedereen nodig heeft om jongeren één doorlopend (onderwijs)traject te laten doorlopen.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ; Ministerie van Veiligheid en Justitie ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
organisatieMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ; Ministerie van Veiligheid en Justitie ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzij
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pagina's52 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenonderwijssysteem ; onderwijstraject ; justitiële jeugdinrichting ; jongeren
themaonderwijs
publicatiefocus_op_onderwijstraject.pdf
datum invoer20-02-2013