Focus op een zelfstandige toekomst: Verbetering van arbeidstoeleiding van jongeren in jeugdzorginstellingen

samenvatting

Het rapport ‘Focus op een zelfstandige toekomst’ van MKB-Nederland en MOgroep Jeugdzorg geeft inzicht in de huidige stand van zaken omtrent arbeidstoeleiding in jeugdzorginstellingen in Nederland. Ook gaat het rapport in op de kenmerken van de doelgroep, ervaringen van jeugdzorginstellingen met arbeidstoeleiding, succes- en faalfactoren en oplossingsrichtingen om arbeidstoeleiding te verbeteren
MOgroep Jeugdzorg en MKB-Nederland stellen voor een (inter)departementale werkgroep op te richten om deze kwestie aan te pakken. Die werkgroep bestaat bij voorkeur uit vertegenwoordigers namens het programma ministerie voor Jeugd en Gezin en de departementen OCW en SZW, en daarnaast de MOgroep en MKB-Nederland. De werkgroep zal zich bezighouden met de vraag hoe arbeidstoeleiding binnen jeugdzorginstellingen structureel kan worden verbeterd.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeQ.H.J.M. van Ojen
plaatsAmsterdam
instellingMKB-Nederland / MOgroep Jeugdzorg
pagina's48 p.
doelgroepJeugd in jeugdzorginstellingen
trefwoordenarbeidstoeleiding ; jeugdzorginstellingen
themaOnderwijs
publicatiefocus_op_een_zelfstandige_toekomst.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer495
datum invoer24-02-2010