FIS, Flexicurity integrated services: Desk Anallysis iin the Netherllands

samenvatting

In 2011 heeft UWV Kenniscentrum voor een vergelijkend Europees onderzoek naar 'flexicurity' de Nederlandse situatie in kaart gebracht. 'Flexicurity' is in dit onderzoek gedefinieerd als de zekerheid dat men snel vanuit werkloosheid of een baan nieuw werk kan vinden (werkzekerheid). Scholing speelt hierbij een belangrijke rol. Uit het onderzoek blijkt dat sector-overstijgende scholing (nog steeds) lastig te organiseren is, scholing wordt vaak pas ingezet als ontslag dreigt en niet gedurende de loopbaan (curatief i.p.v. preventief). Ook wordt ingegaan op de unieke positie die de mobiliteitscentra innemen in het Nederlandse systeem van mobiliteit en werkzekerheid.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeHester Houwing ; Irmgard Borghouts-Van de Pas
organisatieUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV Kenniscentrum
plaatsAmsterdam
instellingUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV
pagina's32 p.
publicatievormRapport
trefwoordenflexibilitiet ; zekerheid ; arbeid ; arbeidsmarkttoeleiding ; scholing
themaarbeidstoeleiding

behoud van arbeid

publicatiefis_nl.pdf
datum invoer23-02-2012