Financiële vraagstukken 'feiten en cijfers' transitie nieuw stelsel jeugd: Opdracht 1: Dataverzameling; Eindrapportage

samenvatting

Het Rijk is voornemens om alle vormen van jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. Deze stelselwijziging jeugd is geen overheveling van wettelijke taken van de ene overheid/financier naar de andere. Het gaat om het intrekken van de Wet op de jeugdzorg en het schrappen van aanspraken uit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Daarvoor in de plaats komt een geheel nieuwe wet die gemeenten de verantwoordelijkheid geeft om vorm en inhoud te geven aan de ondersteuning en zorg aan kinderen en ouders die in hun gemeente wonen. Dit
voornemen van het Rijk heeft consequenties voor de huidige instellingen, cliënten en voor de huidige financiers. Doel van dit onderzoek is om te komen tot dataverzameling ter voorbereiding van bepaling van frictiekosten van de verschillende overgangsscenario's en de effecten daarvan op de budgetruimte voor gemeenten. In hoofdstuk 2 is de onderzoeksaanpak van de dataverzameling beschreven met daarin de interpretatie van de onderzoeksvraag en het feitelijke verzamelen en uitvragen van de gegevens. In hoofdstuk 3 is de mate van betrouwbaarheid van de dataverzameling in de vorm van uitkomsten van validatie en controles beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de uitkomsten van de dataverzameling per thema (cliëntenzorg, personeel, gebouwen en overige kosten) uitgewerkt.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeIngrid van Es ; Dirk Crum
organisatieCapgemini Consulting
plaatsUtrecht
instellingCapgemini Consulting
pagina's32 p.
publicatievormRapport
trefwoordenfinanciën ; kosten; jeugdzorg ; transitie ; statistiek
themajeugdzorg
publicatiefinanciele_feiten_cijfers_transitie_jeugd.pdf
datum invoer27-05-2013