Familie en de ggz: Uitkomsten van de enquête familiebeleid Meld je zorg

samenvatting

In de periode van 16 juni 2011 tot en met 20 september 2011 heeft het Meldpunt Meld je Zorg van het Landelijk Platform GGz, een enquête gehouden naar de zichtbaarheid van familie in de ggz. In die periode hebben 291 mensen de enquête ingevuld. Doel van deze enquête was om te kijken in hoeverre familie merkt dat ze in beeld is bij ggz-professionals. Wordt de behoefte van familie aan ontvangen van informatie over de ziekte en het geven van informatie over hun relatie met de cliënt opgemerkt? Of de behoefte aan ondersteuning van de familie bij het accepteren van de ziekte en bij hun zorgtaak? In een dertigtal vragen, die deels zijn gebaseerd op de criteria familiebeleid 2011, hebben het LPGGz en het Fonds Psychische Gezondheid dit in beeld willen brengen. De resultaten van deze enquête zijn te vinden in dit rapport.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeM. Paalvast
organisatieLandelijk Platform GGz ; FRonds Psychische Gezondheid d
plaatsUtrecht
instellingLandelijk Platform GGz
pagina's17 p.
publicatievormRapport
trefwoordenhulpvraag ; familie ; ggz-cliënten ; ggz
themaleren omgaan met een beperking
publicatiefamilie_en_de_ggz.pdf
datum invoer19-10-2011