Factsheets samenhang decentralisaties

samenvatting

Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid. Deze uiteenlopende beloften worden verbonden aan de drie grote stelselwijzigingen die deze jaren gerealiseerd worden. Het leggen van de dwarsverbanden tussen de transities is daarvoor van groot belang. Een integrale aanpak kan niet alleen bij een belofte blijven, uitvoering ervan is noodzakelijk. Niet alleen voor de burgers om wie het uiteindelijk gaat, maar ook voor de uitvoerbaarheid, de beheersing en de financiering. Tegenlijkertijd lopen de transities uiteen in fasering, financiering en doelgroepen. In deze publicatie wordt in een achttal factsheets negen onderwerpen toegelicht die van belang zijn voor het realiseren van samenhang tussen de decentralisaties. Het gaat om de volgende acht onderwerpen: vervoer, opdrachtgeverschap, licht verstandelijk gehandicapten, dagbesteding, cumulatie van maatregelen, regionale samenwerking, informatievoorziening en organisatie & bedrijfsvoering. De gevolgen van de Wet passend onderwijs zijn opgenomen in de factsheets van diverse onderwerpen. In de factsheets worden de onderwerpen kort toegelicht en waar relevant doorvrwezen naar beschikbare publicaties en informatiebronnen. Het geeft hiermee een beknopt overzicht van belangrijke dwarsverbanden die spelen tussen de decentralisaties.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeVereniging Nederlandse Gemeenten
organisatieVereniging Nederlandse Gemeenten
plaatsDen Haag
instellingVereniging Nederlandse Gemeenten
pagina's24 p.
publicatievormFactsheets
trefwoordendecentralisatie ; samenhang ; gemeeentelijk beleid ; vervoer ; opdrachtgeverschap ; licht verstandelijk gehandicapten ; dagbesteding ; regionale samenwerking ; informatievoorziening ; organisatie ; bedrijfsvoering
themaintermediairs
publicatiefactsheets_samenhang_decentralisatie.pdf
datum invoer20-04-2012