Factsheet Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

samenvatting

Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening (Welzijn/MD) op het gebied van personeel en arbeidsmarkt. De verschillende gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken van Prismant en FCB, dienstverlenen in arbeidsmarktvraag en in dit rapport bij elkaar gezet. De branche Welzijn/MD bestaat uit ongeveer 2.500 organisaties met in 2009 in totaal ruim 70.000 werknemers. Welzijn- en maatschappelijke dienstverleningsinstellingen hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Bijna dagelijks hebben de beroepskrachten die werkzaam zijn in deze branche contact met mensen die uiteenlopende problemen en vragen op uiteenlopende gebieden hebben. De activiteiten die Welzijn/MD organisaties uitvoeren zijn dan ook heel divers: jeugd- en jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, peuterspeelzaalwerk, schuldhulpverlening , uridische hulp- en adviesdiensten, cultureel werk, werktoeleiding, opvang asielzoekers, welzijnsdiensten voor ouderen, buurtwerk en opbouwwerk. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste kerngegevens over personeel en arbeidsmarkt in Welzijn/MD vergeleken met enkele andere sectoren in zorg en welzijn. In het hoofdstuk daarna worden in verschillende paragrafen meer gedetailleerde informatie over enkele afzonderlijke aspecten over personeel en arbeidsmarkt in Welzijn/MD.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeMovisie
organisatieMovisie
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's21 p.
publicatievormFactsheet
trefwoordenwezijn ; maatschappelijke dienstverlening ; welzijnswer ; statistiek
themaintermediairs
publicatiefactsheet_welzijn_md.pdf
datum invoer14-02-2011