Factsheet reintegratie 2010

samenvatting

Eind 2009 heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor de eerste keer een Factsheet reintegratie gepubliceerd. Dit Factsheet beoogde een handzaam en samenhangend overzicht te
bieden van wat er wel en niet bekend was over uitgaven, doelstellingen, bereik en effectiviteit
met betrekking tot re-integratie in Nederland. Voor u ligt de tweede editie van het Factsheet. Deze editie biedt een actueel overzicht, ongeveer volgens eenzelfde opbouw als de vorige. Dat wil zeggen, beginnend met een overzicht van publieke uitgaven aan re-integratieondersteuning,
vervolgens het bereik ervan – welke doelgroepen worden met de inzet van publieke re-integratie integratiemiddelen bediend? – en tot slot de effecten.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's13 p.
publicatievormFactsheet
trefwoordenre-integratietrajecten ; statistiek
themaarbeidstoeleiding
publicatiefactsheet_reintegratie_2010.pdf
datum invoer22-11-2010