Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer: tussenstand februari 2012

samenvatting

Doel van de factsheet is om u een eerste overzicht geven van een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Denkt daarbij aan de huidige organisatie van het vervoer, het aantal en type zorgaanbieders en de aard en omvang van de voor vervoer geïndiceerde cliënten. Het geeft nog niet alle informatie waar behoefte aan is. Zo verschijnt informatie over het vervoerbudget en bijhorend objectief verdeelmodel in mei 2012.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeG. Hermans ; B. Witte ; R. Poppeliers ; D. van 't Zelfde
organisatieKennisplatform Verkeer en Vervoer ; Motion Mobiliteitsbeleid ; Panteia/NEA
plaatsDen Haag
instellingTransitieBureau Begeleiding in de Wmo
pagina's12 p.
publicatievormFactsheet
trefwoordenAWBZ ; begeleiding ; vervoer ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatiefactsheet_awbz_vervoer.pdf
datum invoer05-03-2012