Excelleren.nu: Opbrengsten van het versterken van de leercultuur in het mkb

samenvatting

Excelleren.nu beoogt, door versterking van leren op de werkplek en het verbeteren van loopbaanmogelijkheden bij mkb-organisaties, het ondernemerschap, de productiviteit en innovatiekracht te versterken en de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. De hoofddoelstelling van het project is dat minimaal 500 mkb-bedrijven, verdeeld over veertien branches en 6 MKB-regio's, persoonlijk advies 'op maat van het bedrijf' krijgen over de wijze waarop de ontwikkeling van de leercultuur in hun bedrijf gestalte kan krijgen. Gedurende de looptijd van Excelleren.nu is een reeks activiteiten en initiatieven ontplooid om goede voorbeelden en instrumenten te verspreiden onder mkb-ondernemers. Zo is via de MKB Servicedesk de website www.Excelleren.nu in het leven geroepen. Voor deze website is een scan ontwikkeld die een ondernemer direct laat zien waar hij op gebied van leercultuur 'staat' en wat concrete stappen zijn die hij kan ondernemen om zijn organisatie op dit vlak te versterken. In deze monitorrapportage leest u achtereenvolgens meer over: Het begrip ‘leercultuur’, het belang daarvan voor het mkb en de opzet van de monitoring van Excelleren.nu; De aangetroffen leercultuur bij en personeelskenmerken van de ondernemingen die aan Excelleren.nu deel hebben genomen; De kenmerken van de uitgevoerde HRD-adviestrajecten; De conclusies die uit de HRD adviestrajecten kunnen worden getrokken; De aanbevelingen voor het verder versterken van de leercultuur in het mkb in de toekomst; De geraadpleegde literatuur; De kenmerken van de leercultuur in de branches en de interviews die met 14 bedrijven zijn afgenomen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMKB-Nederland
organisatieMKB Mederland ; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ; Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
plaatsDen Haag
instellingMKB-Nederland
pagina's164 p.
publicatievormRapport
trefwoordenmkb ; leercultuur ; loopbaanontwikkeling ; scholing ; cursus ; werknemers
themawerkgevers

onderwijs

publicatieexcelleren.pdf
datum invoer15-05-2012