EVC gemeten: Een onderzoek naar het aantal gerealiseerde EVC in de periode 2005-2009

samenvatting

De projectdirectie Leren en Werken, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft als opdracht leerwerktrajecten te realiseren. Leerwerktrajecten kunnen op twee wijzen worden gerealiseerd, namelijk via een duaal traject (leren en werken tegelijkertijd op de werkvloer) of een EVC-traject (erkennen van verworven competenties). De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoeveel EVC-trajecten worden jaarlijks in Nederland conform de EVC-code gerealiseerd bij erkende EVC-aanbieders? De volgende deelvragen zijn in dit onderzoek meegenomen: Hoeveel EVC-tradjecten zijn er in 2009 volgens de code gerealiseerd?; Hoeveel trajecten zijn er jaarlijks in de periode 2005-2008 gerealiseerd?; Welke factoren hebben een toe- dan wel afnemende vraag naar EVC-trajecten veroorzaakt?; Wat verwacht het veld van de ontwikkeling van het aantal EVC-trajecten in de nabije toekomst ?; Als een kandidaat een EVC-traject heeft doorlopen, hoe ziet vervolg er dan uit?; In hoeverre bieden de bekostigde ROC’s en hbo-instellingen, die niet-erkend aanbieders van EVC zijn, EVC aan volgens de EVC-code, en hoeveel heeft men in 2009 gerealiseerd?

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeKarel Kans ; Mirjam Stuivenberg ; Jos Lubberman
organisatieEcorys
plaatsRotterdam
instellingEcorys
pagina's29 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenstatistiek ; leer-werktrajecten
themaonderwijs

arbeidstoeleiding

publicatieevc_gemeten.pdf
datum invoer08-07-2010