Evaluatiekader Passend onderwijs

samenvatting

De ECPO heeft met vele betrokkenen gesproken over de wijze waarop Passend onderwijs geĆ«valueerd zou kunnen worden en over een daarbij te gebruiken kader. Dit document is daarvan het resultaat. Het biedt de contouren en uitgangspunten voor het evaluatieplan, dat in 2013 verder zal worden ingevuld. 

Dit Evaluatiekader is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in algemene zin ingegaan op verschillende evaluatiemogelijkheden voor Passend onderwijs. Dat resulteert in een keuze voor drie verschillende evaluatievormen. Vervolgens wordt elke evaluatievorm kort uitgewerkt. 

Als bijlagen zijn opgenomen: een overzicht van door de ECPO geformuleerde doelen voor Passend onderwijs met bijbehorende indicatoren voor het monitoren van de mate waarin die doelen worden behaald; beschrijvingen van onderzoek dat als nulmeting voor de evaluatie door de ECPO is uitgezet; een schematische weergave van de voorgestelde evaluatie aanpak; de bovengenoemde ex-ante evaluatie. 

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeECPO
organisatieEvaluatie en adviescommissie Passend onderwijs, ECPO
plaatsDen Haag
instellingEvaluatie en adviescommissie Passend onderwijs, ECPO
pagina's104 p.
publicatievormRapport
trefwoordenpassend onderwijs ; evaluatiekader
themaonderwijs
publicatieevaluatiekader_passend_onderwijs.pdf
datum invoer08-04-2013