Evaluatie Wet investeren in jongeren: Eindrapport

samenvatting

De rapportage is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 bevat een verkorte weergave van het door het IWI uitgevoerde onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van gemeentes. Hoofdstuk 3 bevat resultaten op basis van de kwantitatieve data over jongeren in de WIJ, die door gemeentes zijn geleverd. In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de enquête onder jongeren in de WIJ besproken, alsmede de resultaten van de interviews met nietmelders. Hoofdstuk 5 bespreekt het geaggregeerde beeld voor Nederland op basis van beschikbare CBS-data. Dit hoofdstuk beperkt zich tot inkomensvoorzieningen in het kader van de WIJ. Hoofdstuk 6 presenteert de synthese waarbij de onderzoeksvragen aan de orde komen. Appendix A geeft een overzicht van de door het ministerie van SZW geformuleerde specifieke deelvragen. Appendix B beschrijft de onderzoeksmethode en Appendix C bevat de vragenlijst die gebruikt is voor het jongerenonderzoek.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJorna Leenheer ; Hendri Adriaens ; Joris Mulder ; Maarten Meeuwis ; Anouk van Steense ;, Corrie Vis
organisatieCentERdata ; Inspectie Werk en Inkomen
plaatsTilburg
instellingCentERdata
pagina's102 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWet investeren in jingeren ; WIJ ; evaluatie ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatieeindrapport_evaluatie_wij.pdf
datum invoer04-10-2011