Evaluatie Regeling Kleine Banen

samenvatting

De Regeling Kleine Banen houdt in dat werkgevers premievrijstelling kunnen krijgen voor jongeren die minder dan 50 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Doel van de regeling is om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en zo de jeugdwerkloosheid, die sinds 2008 is gestegen, te verminderen. De enige bron van gegevens over het feitelijke gebruik is de door SEOR voor dit onderzoek uitgevoerde enquête onder werkgevers. Deze enquĂȘte is gehouden onder bedrijven in sectoren waar relatief veel jongeren werken die voldoen aan de voorwaarden voor de regeling: 1) reparatiebedrijven en detailhandel, 2) horeca en toerisme, 3)uitzendbedrijven 4) land- en tuinbouw, sport en recreatie en overige dienstverlening, en 5) welzijszorg. Daaruit blijkt dat iets minder dan de helft van de bedrijven in deze sectoren de regeling redelijk tot goed kent. De bekendheid is het grootst in de eerste twee sectoren en bij grote bedrijven. Ongeveer 80 procent van de bedrijven die de regeling redelijk tot goed kennen, heeft jongeren tot 23 jaar in dienst en daar weer tweederde van heeft jongeren in dienst die onder de regeling vallen. Iets minder dan de helft van de laatste groep bedrijven zegt altijd of meestal gebruik te maken van de regeling als een medewerker ervoor in aanmerking komt. Dit betreft dus maar een kwart van de bedrijven die de regeling kennen. Door beperkingen in de data zijn geen harde conclusies over de effecten van de regeling mogelijk

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeKees Zandvliet
organisatieSEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam
plaatsRotterdam
instellingSEOR
pagina's64 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjongeren ; werkgelegenheid ; Regleing Kleine Banen ; evaluatie
themawet- en regelgeving
publicatieevaluatie_regeling_kleine_banen.pdf
datum invoer16-06-2011